آخرین اخبار http://sub.tebyan-chb.ir/ آخرین اخبار اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری FA خانه http://sub.tebyan-chb.ir/Images/RssLogo.gif http://sub.tebyan-chb.ir/ اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری Copyright اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری, 637363236929858429 20 Intech پورتال جدید اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری پورتال جدید اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری http://sub.tebyan-chb.ir/News/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13437.aspx 2016/11/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/%d9%be%d9%88%d8%b1%d8%aa%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13437.aspx برگزاری مراسم شیر خوارگان حسینی در اردل همزمان با فرارسیدن ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در اردل برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13427.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13427.aspx سوگواری عزاداران حسینی در نماز جمعه کوهرنگ رابط خبری تبلیغات اسلامی کوهرنگ از سوگواری نمازگزاران عزادار حسینی در نماز جمعه کوهرنگ خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-13428.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-13428.aspx برگزاری دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین قرآن و عترت در چهارمحال و بختیاری مدیرعامل مجمع خیرین قرآن و عترت چهارمحال و بختیاری از برگزاری دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین قرآن و عترت استان خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13429.aspx اخبار اداره کل 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13429.aspx برگزاری جلسه مشترک هیئت های مذهبی و مداحان شهر اردل همزمان با فرارسیدن ماه محرم جلسه هیئت های مذهبی و مداحان شهر اردل برای برنامه ریزی بهترعزاداری حسینی برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13430.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13430.aspx برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در شهرستان کوهرنگ رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در مصلی شهر چلگرد خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-13431.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-13431.aspx مراسم تودیع ومعارفه امام جمعه شلمزاربرگزارشد مراسم تودیع ومعارفه امام جمعه شلمزار با حضور رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار ومسئولین برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13432.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%af%db%8c%d8%b9-%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13432.aspx نشست هماهنگی برگزاری نماز ظهر عاشورا برگزارشد کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی شهرستان کیار از برگزاری نشست هماهنگی اقامه نماز ظهر عاشورا خبرداد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13433.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%b8%d9%87%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13433.aspx برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در بخش منج روحانی مستقر بخش منج از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی (ع) در این بخش خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13434.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13434.aspx راهپیمایی حمایت از آمران به معروف در کوهرنگ برگزار شد رابط خبری تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: راهپیمایی فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بعد از اقامه نماز جمعه در شهر چلگرد برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13435.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ad%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13435.aspx لازمه برقراری امنیت اقتدار همراه با عدالت و ترحم است روحانی مستقر بخش منج در جمع کارکنان این بخش به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: لازمه برقراری امنیت اقتدار همراه با عدالت و ترحم است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13436.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/9 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13436.aspx دیدار روحانی مستقر شهر نقنه با یکی از پیشکسوتان امر مقدس تبلیغ علی مدد محمدی روحانی خود استقرار شهر نقنه، از دیدار با روحانی عالی قدر شهر نقنه خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-13424.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/8 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%a9%d8%b3%d9%88%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-13424.aspx دیدارروحانی مستقر شهر نقنه با فرماندهی انتظامی شهر نقنه علی مدد محمدی روحانی خود استقرار شهر نقنه، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از دیدار با فرماندهی نیروی انتظامی شهر نقنه خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-13425.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/8 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-13425.aspx برگزاری گردهمایی روحانیون شهرستان بروجن گردهمایی بزرگ روحانیون به منظور هر چه بهتر برگزار شدن برنامه های ماه محرم در نماز خانه حوزه علمیه برادران بروجن برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13426.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/8 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13426.aspx توزیع ۳۰۰ بسته فرهنگی مذهبی بین هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان اردل کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی اردل با بیان این خبرگفت: همزمان با شروع ماه محرم و سوگواره امام حسین(ع) بسته های فرهنگی بین هیئت ها و مداحان اردل توزیع شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13397.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%db%b3%db%b0%db%b0-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13397.aspx هیئت های مذهبی و مداحان دو بازوی دینی پرتوان درمناسبت های فرهنگی و دینی جامعه هستند رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ بیان کرد: هیئت های مذهبی و مداحان دو بازوی دینی پرتوان درمناسبت های فرهنگی و دینی جامعه هستند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13398.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%88%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13398.aspx غبار روبی گلزار شهدا بخش منج روحانی مستقر بخش منج از برگزاری غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا این بخش به مناسبت ماه محرم خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13399.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%da%af%d9%84%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13399.aspx نونهالان و نوجوانان سرزمین ما، سربازان کوچک امام حسین(ع) در احیای امر به معروف و نهی از منکرهستند روحانی اعزامی ایام محرم در جمع دانش آموزان گفت: نونهالان و نوجوانان سرزمین ما، سربازان کوچک امام حسین(ع) در احیای امر به معروف و نهی از منکرهستند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13400.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%86%d9%88%d9%86%d9%87%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%da%86%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86(%d8%b9)-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%88%d9%81-%d9%88-%d9%86%d9%87%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13400.aspx اعزام ۴۶مبلغ به مناسبت دهه اول محرم در فارسان رئیس تبلیغات اسلامی فارسان از اعزام ۴۶ مبلغ درایام دهه اول محرم به مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبرداد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b4%db%b6%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-13401.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b4%db%b6%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-13401.aspx اعزام ۷۰ مبلغ ومبلغه مذهبی درماه محرم به نقاط مختلف شهرستان اردل همزمان با ماه محرم و سوگواری امام حسین(ع) ۷۰مبلغ و مبلغه مذهبی درشهرستان اردل اعزام شدند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b7%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13402.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b7%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13402.aspx برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی، در مصلای حضرت محمد رسول الله(ص) شهر چلگرد همزمان با نخستین جمعه ماه محرم، مراسم شیرخوارگان حسینی در رثای مظلومیت حضرت علی اصغر (ع) در شهرهای چلگرد،بازفت و صمصامی و تعدادی دیگر از روستاهای شهرستان برگزار می‌شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87(%d8%b5)-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-13403.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b3%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87(%d8%b5)-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%86%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-13403.aspx آنچه که باعث لطمه دیدن عاشورا می‌شود تحریف معنوی است روحانی مستقر روستای چلوان تحریف معنوی را باعث لطمه دیدن عاشورا دانست و گفت: تحریفی را که در آن گوینده هدف عمل را به شکل دیگر بیان می‌کند تحریف معنوی گویند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%84%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13404.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a2%d9%86%da%86%d9%87-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b9%d8%ab-%d9%84%d8%b7%d9%85%d9%87-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%81-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13404.aspx همایش کودکان عاشورایی درشلمزاربرگزارشد همایش کودکان عاشورایی با شعار «کودکان تشنه اند» درکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شلمزاربرگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13405.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13405.aspx همایش شیر خوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در شهرستان اردل بر گزار می‌شود سرپرست تبلیغات اسلامی شهرستان اردل از برگزاری همایش محوری شیر خوارگان حسینی خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-13406.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b1-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%b4%d9%88%d8%af-13406.aspx نیروی انتظامی با افتخار و با تامین نظم و امنیت وبا مشارکت و همراهی عزاداران حسینی انجام وظیفه می‌کند کارشناس نیروی انتظامی کوهرنگ گفت: نیروی انتظامی با افتخار و با تامین نظم و امنیت وبا مشارکت و همراهی عزاداران حسینی انجام وظیفه می‌کند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af-13407.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%da%a9%d9%86%d8%af-13407.aspx بازدید مسئولین هیئت داران و مداحان کوهرنگ از نمایشگاه لاله های همیشه سبز رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ گفت: در آستانه ایام محرم، مسئولین هیئت های مذهبی و مداحان کوهرنگ از نمایشگاه " لاله های همیشه سبز" بازدید کردند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-13408.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d9%87%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d8%b2-13408.aspx مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداءشهرستان کیار رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار در مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهداءشلمزار شرکت کرد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13409.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13409.aspx ورود به فضای مجازی برای اهل علم و معرفت لازم است مسئول پایگاه اندیشوران حوزه علمیه قم، ورود به فضای مجازی برای اهل علم و معرفت را لازم دانست و گفت: روحانیان تأثیر فضای مجازی را می دانندولی چیز دیگری جای منبرها را نخواهد گرفت. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13410.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13410.aspx مجالس وعظ و روضه، گسترش دهنده ی اهداف قیام امام حسین (ع) قاسم سلیمانی در جمع مبلغین اعزامی ماه محرم گفت: برپایی عزاداری و مجالس وعظ و روضه باعث گسترش عدالت، امامت، احکام، مفاهیم و شناساندن اهداف قیام امام حسین (ع) به دنیا است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d9%88%d8%b9%d8%b8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b6%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-13411.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d9%88%d8%b9%d8%b8-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b6%d9%87%d8%8c-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-(%d8%b9)-13411.aspx ارکان تبلیغ در دین اسلام، از سوی مبلغین بایدشناخته شود مسئول گروه یاوران معنوی ستاد اربعین کشور گفت: جریان تبلیغ در دین اسلام دارای چهار رکن اصلی دین مداری مردم،اعتقاد و باور مردم به روحانیت، تبلیغ چهره به چهره و سلامت واخلاص است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%af-13412.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%af-13412.aspx شور حسینی باید با شعور حسینی همراه شود رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ ترویج اهداف قیام امام حسین (ع) را وظیفه ی همه ی عزاداران این امام همام دانست و گفت: شور حسینی باید با شعور حسینی همراه شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%af-13413.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%af-13413.aspx کسب ۹ رتبه ی سه رقمی حاصل تلاش دانش آموزان صدرا در چهار محال و بختیاری رابط مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در چهار محال و بختیاری از کسب ۹ رتبه ی سه رقمی و پذیرش صد در صدی دانش آموزان دختر و پسر این مدارس در دانشگاه های دولتی خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%db%b9-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13414.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%db%b9-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c-%d8%b3%d9%87-%d8%b1%d9%82%d9%85%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%aa%d9%84%d8%a7%d8%b4-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13414.aspx مجالس عزاداری باید فضای علمی تری به خود بگیرد روحانی مستقر روستای چلوان گفت: مجالس عزاداری باید فضای علمی تری به خود بگیرد و مردم علاوه بر عزاداری، مباحث تربیتی واقعه کربلا را نیز بیاموزند و این وظیفه ی مداحان و مبلغین است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-13415.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d9%84%d8%b3-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%af-%d8%a8%da%af%db%8c%d8%b1%d8%af-13415.aspx اجلاس نماز ادارات شهرستان کیاربرگزارشد اجلاس نماز با موضوع «نقش نمازدرپیشگیری از آسیب های اجتماعی»درشهرستان کیار برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13416.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13416.aspx برگزاری نخستین نشست هم اندیشی گروه آموزشی اداره امور قرآنی چهارمحال و بختیاری نخستین نشست هم اندیشی گروه آموزشی اداره امور قر آنی استان با توجه به ضرورت ارزیابی وضعیت گروه و رفع مشکلات و آسیب های آموزشی مؤسسات و خانه های قرآنی برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13417.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13417.aspx روحانی و مداح با تجربه نیاز هیئت های مذهبی استاد حوزه ی علمیه قم در جمع مداحان چهار محال و بختیاری مداحی را یکی از بال های هیئت مذهبی دانست و گفت: هیئت مذهبی موفق دارای مداح و روحانی با تجربه است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-13418.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-13418.aspx اهداف قیام امام حسین را ترویج دهیم و نسبت به منکرات بی تفاوت نباشیم نماینده ولی فقیه در چهار محال و بختیاری در گردهمایی مسئولین هیئت های مذهبی و مداحان این استان گفت: اهداف قیام امام حسین را ترویج دهیم و نسبت به منکرات بی تفاوت نباشیم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-13419.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a7%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81-%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d8%af%d9%87%db%8c%d9%85-%d9%88-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%85-13419.aspx قدر عزاداری سید الشهدا را بدانیم مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در جمع مسئولین هیئت های مذهبی و مداحان گفت: قدر عزاداری سید الشهدا را بدانیم و اهداف قیام آن حضرت را به مردم بشناسانیم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-13420.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-13420.aspx مسئله ی فرهنگ، تنه و اصل مسائل کشور است معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی، مسئله ی فرهنگ را تنه و اصل مسائل کشور دانست و گفت: اگر به تنه ی درخت توجهی نشود و آسیب ببیند، هر چقدر به شاخه ها رسیدگی شود باز هم آفت زده می شوند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13421.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%84%d9%87-%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%8c-%d8%aa%d9%86%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13421.aspx خانواده، محل پرورش بهترین بندگان خدا است روحانی مستقر چلوان، خانواده را محل پرورش بهترین بندگان خدا دانست و گفت: یکی از رسالتهای مهم خانوادگی، تشکیل خانه و خانواده ای توحید محور و تربیت نسلی موحّد و ذاکر خداست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13422.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%af%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13422.aspx برگزاری دوره های آموزشی ویژه اساتید بومی گفتمان های دینی در چهار محال و بختیاری معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، از برگزاری دوره های آموزشی ویژه اساتید بومی گفتمان های دینی خبر داد و گفت: گفتمان های دینی در شبهه زدایی دینی مؤثر هستند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13423.aspx اخبار اداره کل 2016/10/7 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-13423.aspx تامین امنیت، تحکم نظم و اجرای قانون و عدالت، از مهمترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی است امام جمعه موقت شهرستان کوهرنگ در خطبه‌های نماز جمعه کوهرنگ تامین امنیت، تحکم نظم و اجرای قانون و عدالت را از مهمترین ارکان ثبات و سلامت نظام اجتماعی و سیاسی دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13394.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/6 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%d8%8c-%d8%aa%d8%ad%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d9%87%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13394.aspx دیدار فرمانداراردل با مداحان ومسئولین هیئت های مذهبی این شهرستان محمد نوذری با مداحان و هیئت های مذهبی دیدار وپیرامون برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) مطالبی را بیان کرد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-13395.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/6 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-13395.aspx برگزاری سومین نشست شورای فرهنگ عمومی در بروجن رئیس اداره تبلیغات اسلامی بروجن از برگزاری سومین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان بروجن با موضوع ترویج صحیح فرهنگ عاشورایی در بین جامعه و متولیان مراسم عزاداری، خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13396.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/6 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13396.aspx هیئت رشته اتصال مردم به اهل بیت علیهم السلام است رئیس تبلیغات اسلامی فارسان در جمع مبلغان،مداحان وهیئت های مذهبی، هیئت را رشته اتصال مردم به اهل بیت علیهم السلام دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13383.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13383.aspx شناسایی استعدادهای درخشان قرآنی در چهار محال و بختیاری آغاز شد رئیس اداره امور قرآنی: سازمان دارالقرآن الکریم برنامه های ویژه ای به منظور ترویج قرآن در جامعه اتخاذ کرده است که کشف استعدادهای قرآنی در رشته قرائت قرآن کریم یکی از آن برنامه هاست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-13384.aspx اخبار اداره کل 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%b4%d8%a7%d9%86-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%af-13384.aspx برگزاری همایش هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان اردل همزمان با فرارسیدن ماه محرم همایش هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان اردل برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13385.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13385.aspx اختتامیه جشنواره استانی سوره مبارکه یس در شهرکرد برگزار شد رئیس سازمان دارالقرآن کشور در آیین اختتامیه جشنواره سوره یس گفت: گاهی پول هایی برای انجام فعالیت های قرآنی اختصاص می یابد ولی متأسفانه در جاهای دیگر خرج می‌شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87-%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13386.aspx اخبار اداره کل 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9%d9%87-%db%8c%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13386.aspx برگزاری سلسله نشست های آموزشیِ مبارزه با شبهات در امام قیس جلسه پرسش وپاسخ به شبهات در مسجد امام حسین (ع) روستای امام قیس با حضور روحانی خود استقرار این روستای برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d9%90-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%db%8c%d8%b3-13387.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c%d9%90-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d9%82%db%8c%d8%b3-13387.aspx ماه محرم، ماه برافراشتن پرچم اسلام است حجت‌الاسلام والمسلمین سید جعفر مرتضوی ماه محرم رابرافراشتن پرچم اسلام دانست و گفت: همه موظفیم برای تبیین فرهنگ عاشورایی در این ماه عظیم که همان پیروی ازولایت است تلاش کنیم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13388.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85%d8%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b1%da%86%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13388.aspx نماز، ویرانگر تمام شبکه های اجتماعی فاسد است مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری، نماز را ویرانگر تمام شبکه های فاسد دانست و گفت:اگر ما نماز را با معرفت و با آداب و فهم اقامه کنیم در جنگ نرم فرهنگی دشمن پیروز می شویم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13389.aspx اخبار اداره کل 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%b2%d8%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13389.aspx تشریح فعالیتهای قرآنی شهرستان لردگان در شش ماهه نخست سال۹۵ کارشناس قرآنی لردگان فعالیتهای قرانی شش ماهه نخست سال ۹۵ این شهرستان را تشریح کرد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b5-13390.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b4-%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%db%b9%db%b5-13390.aspx برگزاری گردهمایی مبلغین در شهرستان فارسان گردهمایی مبلغین اعزامی و بومی درآستانه دهه اول ماه محرم، با همکاری اداره تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه فارسان برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-13391.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86-13391.aspx برادری و همکاری هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی، الگویی فرهنگی و دینی برای اقشار مختلف جامعه است روحانی مستقر شهرک میهه در گردهمایی هیئت های مذهبی ومداحان کوهرنگ بیان کرد: برادری و همکاری هیئت های مذهبی و عزاداران حسینی، الگویی فرهنگی و دینی برای اقشار مختلف جامعه است. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13392.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کوهرنگ-249/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%82%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13392.aspx هزارمبلغ دینی به مناسبت دهه اول محرم در چهار محال و بختیاری مشغول تبلیغ هستند مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری در همایش طلایه داران تبلیغ گفت: هزار مبلغ دینی در دهه اول محرم در استان مشغول تبلیغ هستند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13393.aspx اخبار اداره کل 2016/10/5 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%ba%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13393.aspx گردهمایی هیئت های مذهبی و مداحان شهرکرد، بن و سامان گردهمایی هیئت های مذهبی و مداحان شهرستان شهرکرد، بن و سامان در مصلای امام خمینی(ره) شهرکرد برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-13375.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-13375.aspx برگزاری جلسه هفتگی هیئت چهارده معصوم علیهم السلام باباحیدر نشست هفتگی جمعه شبهای هیئت چهارده معصوم علیهم السلام باباحیدر برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-13376.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%81%d8%aa%da%af%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%b5%d9%88%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%ad%db%8c%d8%af%d8%b1-13376.aspx برگزاری مراسم سوگواری دهه اول ماه محرم در شهرستان لردگان سرپرست اداره تبلیغات اسلامی لردگان از برگزاری مراسم سوگواری دهه اول ماه محرم دراین شهرستان با حضور مبلغین اعزامی و بومی خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13377.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%b3%d9%88%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13377.aspx برگزاری جلسه هم اندیشی ماه محرم در بخش منج روحانی مستقر بخش منج از برگزاری جلسه هم اندیشی ماه محرم در این بخش خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13378.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d9%86%d8%ac-13378.aspx برگزاری مراسم دعای ندبه، در امامزاده علی بن احمد (ع) روستای دهنو روحانی دائم شهر فرادنبه از برگزاری مراسم دعای ندبه در امامزاده علی بن احمد (ع) روستای دهنو خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-(%d8%b9)-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%86%d9%88-13379.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a8%d9%87%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a8%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-(%d8%b9)-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%86%d9%88-13379.aspx برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به شبهات دینی جوانان در فرانبه جلسه پرسش وپاسخ به شبهات دینی در مسجد صاحب‌الزمان (عج) با حضور روحانی دائم شهر فرادنبه برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-13380.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4-%d9%88-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%a8%d9%87-13380.aspx برگزاری جشن عید ولایت و امامت در مسجد صاحب الزمان (عج) فرادنبه حجت‌الاسلام ابراهیمی،روحانی دائم شهر فرادنبه، از برگزاری جشن عید غدیر درمسجد صاحب الزمان (عج) شهر فرادنبه خبرداد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%b9%d8%ac)-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-13381.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-(%d8%b9%d8%ac)-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%86%d8%a8%d9%87-13381.aspx اعزام ۸۰ مبلغ و مبلغه بومی وغیربومی در دهه اول محرم درشهرستان کیار رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیاراز اعزام ۸۰مبلغ و مبلغه بومی وغیربومی در دهه اول محرم به مساجد و حسینه های شهرستان خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b8%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13382.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/4 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b8%db%b0-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13382.aspx همایش طلایه داران تبلیغ در شهرکرد گردهمایی مبلغان استان چهارمحال و بختیاری با عنوان همایش طلایه داران تبلیغ در شهرکرد برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-13351.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b7%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af-13351.aspx فقرا، مساکین و نیازمندان اولویت اول در پرداخت زکات هستند روحانی مستقر روستای جغدان بخش ناغان تاکید کرد: فقرا، مساکین و نیازمندان اولویت اول در پرداخت زکات هستند و باید به این اقشار بیشتر رسیدگی شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13352.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%81%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a7%da%a9%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b2%da%a9%d8%a7%d8%aa-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af-13352.aspx برگزاری گردهمایی هیئت های مذهبی و مداحان اهل بیت (ع) شهرستان لردگان کارشناس تشکل های دینی لردگان از برگزاری گردهمایی هیئت های مذهبی و مداحان اهل بیت (ع) این شهرستان خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-(%d8%b9)-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13353.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%87%d9%84-%d8%a8%db%8c%d8%aa-(%d8%b9)-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13353.aspx دیداربا خانواده‌های شهدای شهر نقنه در هفته دفاع مقدس روحانی مستقر شهر نقنه، در هفته دفاع مقدس با خانواده‌های شهدای این شهر دیدار و گفتگو کرد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13354.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13354.aspx اعزام ۱۲۵ مبلغ و مبلغه به مناسبت دهه اول محرم در بروجن حجت‌الاسلام مجید الهیان گفت: در دهه اول محرم امسال ۱۲۵ مبلغ و مبلغه در شهرستان بروجن اعزام و به امر مقدس تبلیغ مشغول می‌شوند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b2%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13355.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%db%b1%db%b2%db%b5-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13355.aspx فضای روستای کهیان آکنده از عطر و نوای محرم شد روحانی طرح هجرت بلند مدت روستای کهیان از آماده سازی مسجد این روستا برای استقبال از ماه محرم خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%af-13356.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a2%da%a9%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b7%d8%b1-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d8%b4%d8%af-13356.aspx سیاه پوش کردن فضای مسجد امام سجاد (ع) نقنه علی مدد محمدی روحانی خود استقرار شهر نقنه، از سیاه پوش کردن فضای مسجد امام سجاد (ع) در آستانه محرم در شهر نقنه خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-(%d8%b9)-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-13357.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%81%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af-(%d8%b9)-%d9%86%d9%82%d9%86%d9%87-13357.aspx مهم ترین ویژگی مداح مقوله ی ادب و اخلاق است استاد حوزه علمیه قم و سخنران دوره ی آموزشی مسئولین هیئت های مذهبی و مداحان در شهر کرد مهم ترین ویژگی مداح را مقوله ی ادب و اخلاق دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13358.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d9%85%d9%82%d9%88%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13358.aspx برگزاری گردهمایی مسئولان هئیت‌های مذهبی و مداحان شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان مدیر کل تبلیغات اسلامی از آمادگی هئیت‌های مذهبی و مداحان چهار محال و بختیاری برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a6%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-13359.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a6%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9%d8%b1%d8%af%d8%8c-%d8%a8%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86-13359.aspx فرصت زندگی را برای ترویج قرآن غنیمت بدانیم مدیر کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: تا زمانی که فرصت زندگی داریم، برای ترویج مبانی و معارف قرآن و اشاعه ی سبک زندگی اسلامی تلاش کنیم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%ba%d9%86%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-13360.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%ac-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%ba%d9%86%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-13360.aspx درس دشمن شناسی در مساجد، درس خدمت به خلق است معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری گفت: در مسجد تراز اسلام، چون اهل مسجد، اهل فکر و اندیشه اند، در مقابل دشمنان به خوبی آگاه و هوشیارند، یعنی دشمن شناسند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13361.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%b4%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af%d8%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13361.aspx ثبت نام هزار و ۲۱۰ نفر از مبلعین چهارمحال و بختیاری در سامانه سجام کارشناس اعزام و استقرار تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: تا کنون یک هزار و ۲۱۰ مبلغ و مبلغه در سامانه سجام ثبت نام کرده‌اند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b2%db%b1%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%b9%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85-13362.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%db%b2%db%b1%db%b0-%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%b9%db%8c%d9%86-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d9%85-13362.aspx نوع مدیریت بر اعتبارات قرآنی و توزیع آنها کارشناسی تر و اصولی تر انجام شود رئیس رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور، نوع مدیریت بر اعتبارات قرآنی و توزیع آنهارا ناعادلانه دانست و گفت: این مدیریت باید کارشناسی تر و اصولی تر انجام شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%af-13363.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/دارالقرآن-کریم-325/%d9%86%d9%88%d8%b9-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b9-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d9%88%d8%af-13363.aspx تشکل های دینی، در شکل گیری سبک زندگی اسلامی نقش به سزایی دارند معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، نقش تشکل های دینی را در شکل گیری سبک زندگی اسلامی و مقابله با جنگ نرم فرهنگی دشمن مؤثر دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-13364.aspx اخبار اداره کل 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%aa%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c%d8%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%da%a9%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-13364.aspx انتخاب سخنران و مداح عالم به روایات، از مؤلفه های یک هیئت موفق است کاویانی فر رئیس شورای هیئات مذهبی در جمع مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان بروجن گفت: انتخاب سخنران و مداح عالم به روایات، از مؤلفه های یک هیئت موفق است که باید بیشتر به آن توجه شود. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13365.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ad-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%aa%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%a4%d9%84%d9%81%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13365.aspx برگزاری جشن عید ولایت و امامت در مسجد امام علی(ع) گندمان حجت‌الاسلام عدنانی،روحانی دائم شهر گندمان، از برگزاری جشن عید غدیر در مسجد امام علی(ع) شهر گندمان خبرداد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c(%d8%b9)-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-13366.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/3 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%b9%db%8c%d8%af-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%ac%d8%af-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%b9%d9%84%db%8c(%d8%b9)-%da%af%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%86-13366.aspx گردهمائی هیئت‌های مذهبی در شهرستان بروجن برگزار شد گردهمائی هیئت‌های مذهبی شهرستان بروجن، با حضور مسئولین هیئت‌های مذهبی و باهدف آسیب زدایی از مجالس عزاداری برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13350.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/2 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%da%af%d8%b1%d8%af%d9%87%d9%85%d8%a7%d8%a6%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13350.aspx اصلی ترین سد در مقابل تهاجم فرهنگی، فرهنگ نهضت عاشوراییان است معاون فرهنگی، تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، اصلی ترین سد در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن را فرهنگ نهضت عاشوراییان دانست و گفت: باید این نهضت را تقویت کنیم. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13348.aspx اخبار اداره کل 2016/10/1 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-اداره-کل-233/اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-استان-253/%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b3%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%ac%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%8c-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d9%86%d9%87%d8%b6%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13348.aspx نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی درشهرستان کیاربرگزارشد نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبت های مذهبی با حضور اعضا درشهرستان کیاربرگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13349.aspx اخبار شهرستان ها 2016/10/1 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13349.aspx گرد همایی هیئت های مذهبی در بروجن برگزار شد همزمان با فرارسیدن ماه محرم، گرد همائی هیئت های مذهبی با حضور مسئولین هئیت ها مذهبی برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13314.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b4%d8%af-13314.aspx نشست شورای برنامه ریزی هفته ملی کودک درشلمزاربرگزارشد نشست شورای برنامه ریزی هفته ملی کودک با حضور رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کیار ومسئولین فرهنگی شهرستان برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13315.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%84%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13315.aspx نشست روحانیون شهرستان کیاربرگزارشد نشست روحانیون شهرستان کیار در آستانه ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)درتبلیغات اسلامی شهرستان کیاربرگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13316.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13316.aspx برگزاری نشست ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در بروجن اعضای ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبیِ بروجن، با هدف شناسایی و ساماندهی برنامه های ماه محرم تشکیل جلسه دادند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13317.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/بروجن-247/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b4%d8%a6%d9%88%d9%86-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%86-13317.aspx دانش آموزدبیرستان معارف نباید یک لحظه عمر خودرا ضایع کند بازگشایی دبیرستان دخترانه علوم ومعارف اسلامی با حضور رئیس تبلیغات اسلامی فارسان انجام شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%86%d8%af-13318.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%db%8c%da%a9-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d8%a7-%d8%b6%d8%a7%db%8c%d8%b9-%da%a9%d9%86%d8%af-13318.aspx کمال دین به ولایت امیرالمؤمنین است حجت‌الاسلام میربد در مراسم بازگشایی مدرسه جنت فارسان کمال دین را به ولایت امیرالمؤمنین دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13319.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/فارسان-248/%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%af%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d9%85%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-13319.aspx دیداربا خانواده های شهدای روستای دزک در هفته دفاع مقدس روحانی مستقر روستای دزک، در هفته دفاع مقدس از خانواده های شهدای این روستا دیدار ودلجویی کرد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b2%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13320.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b2%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13320.aspx برگزاری مراسم قرائت زیارت عاشورا در شهرستان کیار مراسم زیارت عاشورا در مسجد امام حسین (ع) روستای دزک به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13321.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13321.aspx دیدارگروه های آموزشی دارالقرآن استان با مربیان شهرستان اردل گروه آموزشی اداره امور قرآنی استان با مربیان قرآنی اردل دیدارو گفتگو کردند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13322.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13322.aspx اعزام جوانان فعال مساجد سورشجان به اردوی مشهد مقدس روحانی مستقر سورشجان گفت: جوانان فعال مساجد سورشجان به اردوی زیارتی فرهنگی مشهد مقدس اعزام شدند. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13323.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a7%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%b4%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13323.aspx مراسم قرائت دعای توسل درشهرستان کیار مراسم قرائت دعای توسل درشهرستان کیار http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13324.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%aa-%d8%af%d8%b9%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%db%8c%d8%a7%d8%b1-13324.aspx خادمین به قرآن از جایگاه معنوی و اجتماعی بالایی برخوردارند حجت‌الاسلام حمید بهرامی فیل آبادی درجمع مربیان قرآنی شهرستان اردل خدمت به قرآن را بالاترین خدمت دانست. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-13325.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af-13325.aspx برگزاری جلسه شورای هیئت های مذهبی شهرستان اردل جلسه شورای هیئت های مذهبی اردل با حضوراعضای این شورا برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13326.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/اردل-250/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b0%d9%87%d8%a8%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%84-13326.aspx روحانی مستقر روستای جغدان پاسخ گوی احکام شرعی بخش ناغان واحد پاسخگویی به سئوالات دینی و با هدف ارتقای معلومات دینی و پاسخگویی به شبهات و سئوالات اقشار مختلف در دفتر امام جمعه ناغان راه اندازی شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%ba%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%ba%d8%a7%d9%86-13327.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%b1%d9%88%d8%ad%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%ba%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%da%af%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d8%ba%d8%a7%d9%86-13327.aspx برگزاری مراسم بزرگداشت هقته دفاع مقدس در شهرستان لردگان روحانی مستقر لردگان از برگزاری مراسم بزرگداشت هقته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%82%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13328.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/لردگان-251/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%87%d9%82%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-13328.aspx برگزاری نمایشگاه کاریکاتور به مناسبت هفته دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه کاریکاتور در تبلیغات اسلامی شهرکرد برگزار شد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13329.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/شهرکرد-418/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%da%a9%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d9%82%d8%af%d8%b3-13329.aspx برگزاری گفتمان دینی در شهر گهرو نشست گفتمان دینی با موضوع فرهنگ عاشورا در شهر گهرو برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%87%d8%b1%d9%88-13330.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%af%d9%81%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%da%af%d9%87%d8%b1%d9%88-13330.aspx یادواره شهدای محله در روستای دزک برگزارشد یادواره شهدای محله با عنوان «آبروی محله» در روستای دزک برگزارشد. http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13331.aspx اخبار شهرستان ها 2016/9/30 http://sub.tebyan-chb.ir/News/اخبار-شهرستان-ها-234/کیار-252/%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b2%da%a9-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-13331.aspx