۱۳۹۴/۱۱/۱۵ تعداد بازدید: ۱۹۱
print

کتابشناسی زن و انقلاب اسلامی

کتابشناسی زن و انقلاب اسلامی

کتابشناسی زن و انقلاب اسلامی

دهه فجر امسال، مصادف با سی‌امین سال پیروزی انقلاب اسلامی (1375) است. در به ثمر نشستن این انقلاب، زنان نقش بسزایی در کنار مبارزات مردان انقلابی داشتند. به همین مناسبت "ایبنا" مروری دارد بر مهم‌ترین آثاری که تاکنون درباره نقش و خاطرات زنان در دوران انقلاب منتشر شده‌اند./
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، با اجرای سیاست‌های ضد‌دینی مانند کشف حجاب توسط رضا خان و سعی در تحمیل مظاهر تمدن غرب به زنان در دوران شاه خائن، زنان ایرانی برای حفظ ایمان و ایفای نقش واقعی خود به نهضت امام‌خمینی(ره) پیوستند.

زنان ایرانی به‌ تدریج در تمامی مراحل نهضت و از جمله تظاهرات سال‌های منجر به پیروزی انقلاب شرکت کردند و در به ثمر رساندن انقلاب و حفظ دستاوردهای آن، همیشه سهیم بوده‌اند.

مهم‌ترین کتاب‌هایی که درباره خاطرات و نقش زنان در انقلاب اسلامی تاکنون منتشر شده‌، عبارتند از:
ـ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ م‍ج‍اه‍د در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ح‍س‍ن‍ی‌/ ت‍وح‍ی‍د/ 1360.
ـ ت‍صویر زن در ده سال داستان‌ن‍ویسی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ زه‍را زواری‍ان‌ / حوزه هنری/ 1370 .
ـ سیمای زن در کلام امام خمینی(ره) / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل مرکز و روابط فرهنگی / 1370.
ـ ال‍گ‍وی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ زن‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ (براس‍اس‌ دی‍دگ‍اه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌))/ ف‍اطم‍ه‌ ص‍ف‍ری‌ / س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌/ 1374.
ـ جایگاه زن در اندیشه امام خمینی(ره) / موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) / 1374.
ـ تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد/ مرکز بررسی تاریخی/ 1378.
ـ زنان و انقلاب / محمدحسین حافظیان / اندیشه برتر / 1380.
ـ هدف‌ها و مبارز‌ه زن ایران (از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی) / محمدحسین خسروپناه / نشر پیام امروز / 1381.
ـ خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ)/ محسن کاظمی/ دفتر ادبیات انقلاب اسلامی / 1381.
ـ یادهای ماندگار (خاطرات من و همسرم دکتر هوشنگ اعظمی لرستانی) / فریده کمال‌وند / اشاره / 1381.
ـ ح‍ق‍وق‌ سیاسی، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌/ ح‍س‍ن‌ طغران‍گ‍ار/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ / 1383.
ـ خ‍اطرات‌ خانم‌ نی‍ره‌ال‍س‍ادات‌ اح‍ت‍ش‍ام‌رض‍وی‌ (ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د ن‍واب‌ص‍ف‍وی)/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏ / 1383.
ـ خورشیدواره (خاطرات طاهره سجادی)/مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1383.
ـ ت‍ح‍ول‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زن‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ن‍رگ‍س‌ ن‍یک‌خواه قمصری / پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ 1384.‬‌
ـ جنبش حقوق زنان در ایران (از 1280 تا انقلاب 1357) / الیز ساناساریان،‌ ترجمه نوشین احمدی خراسانی / نشر اختران / 1384.
ـ ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا گ‍ف‍ت‍اری‌ از ام‍ام‌ و ن‍اص‍ر م‍ک‍ارم‌/‌ ع‌. اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی/ ال‍ف‍ت‍ح/ 1385.‌
ـ زن‍ان‌ م‍ب‍ارز ای‍ران‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ ح‍ج‍ازی‌/ ق‍ص‍ی‍ده‌س‍را / 1385.
ـ نقش زنان در نهضت امام خمینی (ره)/ ساسان طهماسبی‌کیهانی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫/ 1385.
ـ نقش سیاسی، اجتماعی زنان در تاریخ معاصر ایران/ مرتضی شیرودی/ زمزم هدایت/ 1386.
ـ خاطرات خانم بهجت افراز (ام‌الاسرا)/ تدوین حکیمه امیری / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1387.

نظرات

 نام:
 *نظر:
© کلیه حقوق معنوی و محتوای این سایت متعلق به اداره کل تبلیغات اسلامی استان چهار محال و بختیاری می باشد .استفاده از مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است.